dystrybucja zywnosci 10 2022

dystrybucja zywnosci 10 2022

Co to jest dodatek węglowy i komu przysługuje?
Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

WAŻNE:
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czy przyznanie dodatku uzależnione jest od kryterium dochodowego?
Nie.

Kto może złożyć wniosek?
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jaka jest wysokość dodatku?

Informujemy, że od dnia 2022-08-01

można składać  wnioski

o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

oraz funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023

 

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów

Informujemy, że żywność będzie wydawana w dniu 15.06.2022 r. od godziny 10.00- 12.00 w siedzibie Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy

Informujemy, że wydawanie żywności odbędzie się w dniu 25.05.2022 r od godź 10.00 do 13.00 w siedzibie Ośrodka.

Informujemy, że wydawanie żywności odbędzie się w dniu 01 czerwca od godziny 10.00 do 13.00 w siedzibie Ośrodka.

Zapraszamy.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie w imieniu Fundacji McDonalda zaprasza do rejestracji na profilaktyczne, bezpłatne badania USG dzieci w wieku od 9 m-cy do 6 lat, które odbędzie się w dniach 10 - 11.06.2022 roku przy Urzędzie Gminy Stegna oraz w dniu 12.06.2022 roku w Przemysławiu na boisku sportowym.

Rejestracja telefoniczna pod numerem 503 670 371 w dniach 30-31.05.2022 roku w godzinach od 12:00-17:00. 

Zadbaj o zdrowie swoich pociech !

 nie nowotworom u dzieci