Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że w dniach 17 i 18 lipca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00 w Starej szkole (wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy) będzie wydawana żywność z Banku Żywności.
Następny termin: 25 i 26 lipca 2023 roku o takich samych godzinach.

Kryterium:

osoba samotna do 1 823,60 zł

osoba w rodzinie do 1 410 zł (na jedną osobę)

 

 

Gminny Ośrodek PomocySpołecznej w Ostaszewie informuje, że

w dniach 11,12.07.2023 r w godzinach od 10.00-12.00 w starej szkole

(wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy)

będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że

w dniach 27 i 28 czerwca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00 w Starej szkole (wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy)

będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

Następny termin przypada na 4 i 5 lipca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00.

Prosimy zabrać dokumenty potwierdzające dochód netto (zaświadczenia, decyzje z rent emerytur), ponieważ będziemy wydawać nowe skierowania.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNYEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2024/2025 BĘDĄ PRZYJMOWANE

 

OD DNIA 1 LIPCA 2024R. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii

 

OD DNIA 1 SIERPNIA 2024R. W FORMIE PAPIEROWEJ

DRUKI WNIOSKÓW BĘDĄ DO POBRANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

OD DNIA 01 SIERPNIA 2024R.

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy osoba złoży wniosek o  ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

warsztaty zywnosc 06 2023

9 czerwiec 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że w dniach 19 do 21 czerwca 2023 roku od 10.00-13.00 w Starej szkole ( wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy)  będzie wydawana żywność z Banku Żywności. O kolejnych terminach wydawania żywności będziemy informować na bieżąco. Prosimy zabrać dokumenty potwierdzające dochód netto ( zaświadczenia, decyzje z rent emerytur) ponieważ będziemy wydawać nowe skierowania

W DNIU 2 MAJA 2023 ROKU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

BĘDZIE NIECZYNNY