WITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.

 

 

9 czerwiec 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że w dniach 19 do 21 czerwca 2023 roku od 10.00-13.00 w Starej szkole ( wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy)  będzie wydawana żywność z Banku Żywności. O kolejnych terminach wydawania żywności będziemy informować na bieżąco. Prosimy zabrać dokumenty potwierdzające dochód netto ( zaświadczenia, decyzje z rent emerytur) ponieważ będziemy wydawać nowe skierowania

W DNIU 2 MAJA 2023 ROKU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

BĘDZIE NIECZYNNY

kartka święta

logo MRiPS png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program adresowany jest:
1. do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osobom niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej muszą być realizowane zgodnie z zakresem czynności, który stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Korzystanie z usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej jest bezpłatne.
Usługę asystencji osobistej będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające następujące wymogi:
• osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
• osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej oraz spełniają powyższe wymogi.
Usługa asystencji osobistej może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
Forma zatrudnienia asystentów – umowa cywilnoprawna (zlecenie).
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonej wraz załącznikami „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, wraz z wszystkimi załącznikami zamieszczonymi poniżej.


Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:
• osobiście, w siedzibie GOPS w Ostaszewie, ul. Kościuszki 11
• telefonicznie, pod numerem 55 247 15 61, 55  619 58 95

aoon plakat 2023

Pliki do pobrania:
1. Karta zgłoszenia - załącznik nr 7 do programu >>>
2. Formularz oświadczenia o wyborze osoby wskazanej na asystenta – załącznik nr 1 >>>
3. Zakres czynności – załącznik nr.8 do programu >>>
4. Klauzula informacyjna, RODO - GOPS Ostaszewo >>>
5. Klauzula informacyjna, RODO - załącznik nr 12 do programu >>>

zus plakatZłóż wniosek o 500 plus w apliakcji mZUS

  • prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny
  • szybka informacja o Twoim wniosku
  • wygodny dostęp do danych o wypłacie Twoich świadczeń
  • powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych
  • wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Bezpłatna aplikacja mZUS jest dostępna w sklepach Google Play i App Store

Wnioski oświadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego

logo MRiPS png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie przygotowuje się do przystąpienia do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”, którego  celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – dorosłą lub dzieckiem. Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy wsparcia prosimy  o kontakt osobisty lub telefoniczny  z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostaszewie  pod numerem telefonu 55/247-15-61 w terminie do 28 lutego br. do godziny 15.30.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie (dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  .

Poszukujemy również osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zakłada się realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka  lub innym, zapewniającym realizację usług opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby chętne prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostaszewie.

 ow plakat 2023