MRPiPS logo

Gmina Ostaszewo pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w wysokości 19.828,80 zł,

 Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie, natomiast usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje pod numerem 55 247 15 61.

- karta zgłoszenia do Programu    pdf >>>    word >>>

- klauzula informacyjna MRiPS >>>

- klauzula informacyjna GOPS >>>