STAROSTA NOWODWORSKI 

ZAPRASZA DO KORZYSTANIA

Z NIEODPŁATNEJ  POMOCY PRAWNEJ

ORAZ  NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku) rejestracja tel. 500-019-812 w godz. 7.30-14.30

Godziny pracy punktu:

 Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek   Piątek
 9.00-13.00  9.00-13.00  12.30-16.30  9.00-13.00  9.00-13.00

 

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej „Mors”) rejestracja tel. 500-019-812 w godz. 7.30-14.30

 Godziny pracy punktu:

 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 12.00-16.00  12.00-16.00  12.00-16.00  8.45-12.45  8.45-12.45

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.