Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna w 2022r.miesiąctermin
styczeń 14
luty 15
marzec 15
kwiecień 15
maj 13
czerwiec 15
lipiec 15
sierpień 12
wrzesień 15
październik 14
listopad 15
grudzień 15

 

Terminy wypłat świadczeń w 2023r.

 harmonogram wypłat 2023