baner program 02

 1. (OPL) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2023 r.- sierpień 2023 r.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny)
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka wieprzowa mielona,),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 295 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

5,8100 ton żywności;

700 paczek żywnościowych;

 1. W ramach Podprogramu 2021 PLUS realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej.

W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 1 warsztat edukacyjny, w których wzięło udział 14 osób.

 1.  Rodzaje warsztatów:
 • Niemarnowania żywności -1 spotkanie dla 14 uczestników