Skrodzka Elżbieta - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, tel.55 247 15 61

Lewosiuk Danuta - specjalista pracy socjalnej, tel.55 247 15 61,

Pasek Beata - starszy pracownik socjalny, tel.55 247 15 61

Agnieszka Czeran- Pedagog Zespołu Szkół w Ostaszewie, tel. 55 247 13 46

Przemysław Magrian - KPP Nowy Dwór Gd., tel. 697-860-100; 55 246 92 22

Kordek-Sas Anita - Starszy Kurator Sądowy, tel. 55 261 09 92

Wycichowska Joanna - przewodnicząca GKRPA przy UG w Ostaszewie, tel. 55 247 13 28

Edyta Parzątka-Lipińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie tel. 55 2471561