Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Powyższy dodatek przysługuje jednorazowo w 2022 r. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 1) 400 zł lub 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 2) 600 zł lub 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 3) 850 zł lub 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 4) 1150 zł lub 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku osłonowego przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ustalaniu dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek będzie przysługiwać nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego – wówczas kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona na zasadzie złotówka za złotówkę jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Aby otrzymać dodatek osłonowy wypłacony w dwóch równych ratach złóż wniosek do 31 stycznia lub wypłacony jednorazowo do 31 października 2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Jak złożyć wniosek? - elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego), - papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie, przy ul. Kościuszki 11.

Do pobrania:

  1. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  2. wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Informujemy, że w dniach:

21.03.2022 r., 22.03.2022 r oraz 23.03.2022 r.,w godzinach od 09.00 do 12.00,


na sali Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kościelnicy (budynek starej szkoły ) ,
będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

Z uwagi na sytuację ogłoszonej epidemii prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne tj. w maseczki oraz jeżeli to możliwe w rękawiczki.

Żywność zostanie wydana na podstawie dowodu osobistego i udokumentowanego dochodu netto za miesiąc luty 2022 r. rodziny/osoby (decyzja renty/ emerytury, zaświadczenie o wysokości zarobków od pracodawcy)


Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów


Szanowni Państwo


Uprzejmie informujemy, iż w ramach akcji Pomoc Ukrainie Adwokatura (UA) w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku powstało Centrum Pomocy – nr telefonu 609 187 900, w którym są pełnione dyżury w godzinach 9-20. Osoby potrzebujące pomocy (obywatele Ukrainy uciekający przed działaniami wojennymi) prosimy o kontakt pod tym numerem w celu przekierowania do adwokata udzielającego pomocy. Zapewniamy tłumaczy.
W przypadku gdy telefon nie zostanie odebrany – oddzwonimy, nie ma konieczności ponawiana telefonu.
Pomagamy!
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Шановні пані та панове!

Повідомляємо, що в рамках благодійної акції «Адвокатура для України» (пол. Ukrainie Adwokatura (UA)) вПоморській адвокатській палаті в Гданську створено Центр допомоги – номер телефону: 609 187 900. Для Вас будуть чергувати адвокати від 9.00 до 20.00. Всіх, хто потребує допомоги просимо зателефонувати за цим номером, щоб Вас зв’язали з адвокатом, який надає юридичну допомогу. Надаємо послуги перекладачів. Якщо телефон не відповідає - ми вам передзвонимо, не потрібно телефонувати повторно.
Поширюйте, будь ласка, цю інформацію.
Ми допомагаємо!
Поморська адвокатська палата в Гданську


Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Ostaszewie zaprasza do składania aplikacji na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
Więcej informacji na stronie BIP GOPS OSTASZEWO: https://ssdip.bip.gov.pl/joboffers/view/20513


Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Powyższy dodatek przysługuje jednorazowo w 2022 r. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.


Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 1) 400 zł lub 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 2) 600 zł lub 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 3) 850 zł lub 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 4) 1150 zł lub 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku osłonowego przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Przy ustalaniu dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek będzie przysługiwać nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego – wówczas kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona na zasadzie złotówka za złotówkę jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.


Aby otrzymać dodatek osłonowy wypłacony w dwóch równych ratach złóż wniosek do 31 stycznia lub wypłacony jednorazowo do 31 października 2022 r.


Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Jak złożyć wniosek? - elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego), - papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie, przy ul. Kościuszki 11.

Do pobrania:

  1. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  2. wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Informujemy, że w dniach:

14.03.2022 r., 15.03.2022 r oraz 16.03.2022 r.,w godzinach od 09.00 do 12.00,


na sali Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kościelnicy (budynek starej szkoły ) ,
będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

Z uwagi na sytuację ogłoszonej epidemii prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne tj. w maseczki oraz jeżeli to możliwe w rękawiczki.

Żywność zostanie wydana na podstawie dowodu osobistego i udokumentowanego dochodu netto za miesiąc luty 2022 r. rodziny/osoby (decyzja renty/ emerytury, zaświadczenie o wysokości zarobków od pracodawcy)


Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Tczewie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.


2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:


• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);


• skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),


• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),


• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),


• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),


• tłuszcze (olej rzepakowy),


2. Pomoc żywnościowa trafiła 461 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
29,70 ton żywności;
2400 paczek żywnościowych;
0 posiłków;


4. W ramach Podprogramu 2020 dla 95 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:


◦ edukacji finansowej – 1 spotkanie dla 95 uczestników
◦ żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 95 uczestników
◦ Kulinarnych - 1 spotkanie dla 27 uczestników
◦ Niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 95 uczestników
◦ Innych działań aktywizujących – 0 spotkań dla 0 uczestników