Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie, ogłasza zapytanie ofertowe.

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Ostaszewo

Pałna treść zapytania do pobrania >>>

Załączniki do pobrania >>>