baner program 02

W dniu 20 czerwca 2023 r. w Ostaszewie odbyły się działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Działania w formie warsztatów niemarnowania żywności realizowane przez Bank Żywności w Elblągu odbyły się w formie stacjonarnej, wzięło w nich udział 14 osób.

Warsztaty przeprowadziła Pani Dorota Brzozowska  ze Stowarzyszenia „Wystarczy jeden uśmiech”.