STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
    Rodziny wspierające
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"
Deklaracja dostępności
    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie
Kadra OśrodkaK A D R A

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie


1. Kierownik                                                   Edyta Parzątka-Lipińska
                                                              w zastępstwie : Danuta Lewosiuk


2.Główny księgowy - Anna Bojarska
3.Specjalista pracy socjalnej– Danuta Lewosiuk
4.Starszy pracownik socjalny – Beata Pasek
5.Pracownik socjalny - Elżbieta Skrodzka
6.Samodzielny referent ds.obsługi świadczeń - Justyna Szawarska
7.Pielęgniarka neuropsychiatryczna - Marzena Okrój
8.Asystent rodziny -
9.Samodzielny referent ds. obsługi świadczeń - Angelika Kosałka
10.Opiekunki nad chorym w domu - Agnieszka Badura-Radziszewska, Ewelina Budziak
Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko