STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
Dodatki mieszkaniowe
RODO
Dokumenty do pobraniaŚWIADCZENIA RODZINNE

Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Oświadczenie do zasiłku rodzinnego o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie do zasiłku rodzinnego o dochodach dla osób rozliczających się na podstwie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem

Wniosek o jednarozową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - "becikowe"

Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie do funduszu alimentacyjnego o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie do funduszu alimentacyjnego o dochodach dla osób rozliczających się na podstwie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu - fundusz alimentacyjny

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - fundusz alimentacyjny

Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko