STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
    Rodziny wspierające
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"
Deklaracja dostępności
    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie
Karta Dużej RodzinyOgólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo
woj. pomorskie


Beneficjenci Karty mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, transportowych, edukacyjnych i innych. Karta zapewnia również zniżki przy zakupie art. spożywczych, kosmetycznych, odzieżowych, dydaktycznych. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.

Zniżki i rabaty mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy bądź firmy prywatne.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i wydawana bezpłatnie.

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko