STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
    Rodziny wspierające
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"
Deklaracja dostępności
    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie
Skład zespołuSkrodzka Elżbieta - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, tel.55 247 15 61

Lewosiuk Danuta - specjalista pracy socjalnej, tel.55 247 15 61,

Pasek Beata - starszy pracownik socjalny, tel.55 247 15 61

Arent Agnieszka - Pedagog Zespołu Szkół w Ostaszewie, tel. 55 247 13 46

Kucharczyk Bartłomiej - KPP Nowy Dwór Gd., tel. 697 860 100; 55 246 92 22

Kordek-Sas Anita - Starszy Kurator Sądowy, tel. 55 261 09 92

Wycichowska Joanna - przewodnicząca GKRPA przy UG w Ostaszewie, tel. 55 247 13 28

Wenta Magdalena - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie tel. 55 2471561

Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko