STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
Dodatki mieszkaniowe
RODO
AktualnościINFORMACJA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, iż jest realizatorem programu „Dobry Start” (300+).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu rządowego wnioski należy składać w tut. Ośrodku:

od dnia 01.07.2018 r. w formie elektronicznej,
od dnia 01.08.2018 r. w formie papierowej.
Dodano: 2018-06-29 14:37:41INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 01.06.2018r. (PIĄTEK)
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE BĘDZIE NIECZYNNY

Dodano: 2018-05-30 08:49:37GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 10.05.2018r. (CZWARTEK) CODZIENNIE W GODZINACH OD 09.00 DO 14.00 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI


Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.
Żywność zostanie wydana na podstawie dowodu osobistego i udokumentowanego dochodu rodziny/osoby (decyzja renty/ emerytury, zaświadczenie od pracodawcy)

Na podstawie wytycznych Instytucji zarządzającej (MRPiPS z dnia 28 grudzień 2016r.) od dnia 1 stycznia 2017r. dla osób ubiegających się o żywność dochód nie może przekroczyć :
1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1028 zł na osobę w rodzinie
Dodano: 2018-05-09 10:24:26GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 14.03.2018r. (ŚRODA) CODZIENNIE W GODZINACH OD 09.00 DO 14.00 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI


Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.
Żywność zostanie wydana na podstawie dowodu osobistego i udokumentowanego dochodu rodziny/osoby (decyzja renty/ emerytury, zaświadczenie od pracodawcy)

Na podstawie wytycznych Instytucji zarządzającej (MRPiPS z dnia 28 grudzień 2016r.) od dnia 1 stycznia 2017r. dla osób ubiegających się o żywność dochód nie może przekroczyć :
1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1028 zł na osobę w rodzinie
Dodano: 2018-03-13 14:36:19APEL O POMOC


W dniu 26.02.2018 r. w Nowej Kościelnicy, gm. Ostaszewo wybuchł pożar, w wyniku którego dwuosobowa rodzina Państwa Gawryszewskich straciła dach nad głową.

Obecnie trwa szacowanie strat. W związku z powstałymi zniszczeniami, rodzina do czasu wyremontowania domu, nie może w nim zamieszkać.

Z uwagi na okres zimowy w chwili obecnej najbardziej potrzebne są środki finansowe na zabezpieczenie budynku oraz w celu przeprowadzenia w okresie wiosennym niezbędnych prac remontowo – budowlanych.

Osoby zainteresowane wsparciem pogorzelców mogą wpłacać środki finansowe na rachunek bankowy należący do rodziny.

Pani Danuta Gawryszewska - Skibińska oraz Pan Mirosław Gawryszewski
Nowa Kościelnica 45
82-112 Ostaszewo

Bank Millennium

15 1160 2202 0000 0002 7589 8798
Dodano: 2018-02-27 14:54:02


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko