STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Kontakt do Ośrodka
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie KartyWITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.

OGŁOSZENIE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że w dniu 30 listopada 2016r. o godzinie 12.00 odbędzie się dystrybucja jabłek z Banku Żywności.

Rozdawnictwem jabłek zajmą się sołtysi poszczególnych sołectw oraz pracownicy GOPS.
Dodano: 2016-11-24 12:17:24


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA


W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020(PO PŻ)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO PŻ przygotowało krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.

Film w kilku formatach plików wideo został opublikowany na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i może być pobrany pod następującym adresem:


http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
Dodano: 2016-11-17 08:14:12Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
w PODPROGRAMIE 2016


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z rokiem 2016 ruszył w naszej gminie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie realizuje Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, w związku z czym informujemy, że z dniem 3 listopada 2016 roku prowadzona jest dystrybucja otrzymanej żywności .

Prosimy o odbiór żywności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie od 3 listopada b.r. codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00.

Oto następujące artykuły spożywcze, przeznaczone do dystrybucji dla mieszkańców gminy Ostaszewo, kwalifikujących się do w/w pomocy :
makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa.


POMOC ŻYWNOŚCIOWA (w formie paczek lub posiłków) dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016

DLA KOGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA:

dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryteria POPŻ


znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016

- makaron jajeczny – 5 kg
- herbatniki – 2 kg
- groszek z marchewką – 3,20 kg
- koncentrat pomidorowy – 1,28 kg
- gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg
- szynka drobiowa – 2,70 kg
- olej rzepakowy – 4 l
- ryż biały – 5 kg
- mleko UHT – 9 l
- fasola biała – 3,20 kg
- powidła śliwkowe – 1, 20 kg
- filet z makreli w oleju – 1,36 kg
- cukier biały – 4 kg
- ser podpuszkowy dojrzewający – 2,40 kg (w przypadku pozytywnego roztrzygniecia nowego postępowania przetargowego)

SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W PO PŻ
OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób,
OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B wytycznych. Oswiadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A są przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych,
OPR/OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.

UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczacych sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt z: Bankiem Żywności w Tczewie, ul. Armii Krajowej 2B/15, tel. 585887006
Dodano: 2016-11-03 13:53:11Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Zawiadomienie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, dnia 10 pażdziernika 2016 roku (poniedziałek) w godzinach 9.00-11.30, oraz dnia 5 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w Izbie Historii i Tradycji Gminy Ostaszewo , 82-112 Ostaszewo, ul. Kościuszki 20, odbędzie się spotkanie ze specjalistami z tematyki DIETETYKA Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI oraz WARSZTATY KULINARNE.

Obecność na spotkaniu osób, które otrzymały skierowanie do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ jest obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

Dodano: 2016-10-04 14:57:54


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko