STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
Dodatki mieszkanioweWITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta ds. księgowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie, ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo

Pełna treść ogłoszenia (PDF)
Dodano: 2017-07-24 09:20:17INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 16.06.2017r. (PIĄTEK)
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE BĘDZIE NIECZYNNY

Dodano: 2017-06-14 08:59:37Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje mieszkańców gminy, że otrzymalismy żywność z Banku Żywności w Tczewie.
Towar jest wydawany w budynku Gops Ostaszewo w godzinach od 9-14 od poniedziałku do piątku.
Żywność zostanie wydana na podstawie dowodu osobistego i udokumentowanego dochodu rodziny/osoby (decyzja renty/ emerytury, zaświadczenie od pracodawcy)

Jednocześnie informujemy, że wzrosło kryterium uprawniające do uzyskania żywności i obecnie wynosi. Dla osób ubiegających się o żywność dochód nie może przekroczyć :
1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1028zl na osobę w rodzinie
Dodano: 2017-05-05 12:42:28W dniu 27.04.2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zorganizował kolejną dystrybucję jabłek z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD otrzymanych przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie.
20 ton jabłek zostało rozdzielonych na 7 sołectw względem liczby mieszkańców w każdym sołectwie.
Sołtysi poszczególnych sołectw zajmowali się odbiorem przydzielonych jabłek oraz dystrybucją owoców dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

Chcieliśmy podziękować wszystkim osobom które przyczyniły się do sprawnej organizacji przy odbiorze i dystrybucji jabłek, szczególnie sołtysom jak i Panu Michałowi Staszko z Gniazdowa za udostępnienie sprzętu i pomocy przy rozładunku jabłek.
Dodano: 2017-05-05 12:40:21


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko