STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"WITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.


STOP PRZEMOCY DOMOWEJ!!!

JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ

LUB JEJ ŚWIADKIEM

PRZERWIJ MILCZENIE !!

REAGUJ !!POMOC UZYSKASZ DZWONIĄC DO:

>>> GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

POD NUMER 552471561 W GODZINACH 7:30-15:30

POD NUMER 792945229 W GODZINACH 15:30-19:00

>>CAŁODOBOWO DZWONIĄC NA NUMER ALARMOWY 112

>>>CAŁODOBOWO TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111

>>>CAŁODOBOWO WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DOROSŁYCH 800-100-102Dodano: 2020-04-03 10:12:32W celu odbioru żywności z Banku Żywności dla osób, które spełniają kryterium dochodowe, przed przybyciem do ośrodka prosimy o kontakt telefoniczny z ośrodkiem pod numerem 552471561 oraz o zabranie ze sobą długopisu i siatki


Na podstawie wytycznych Instytucji zarządzającej od dnia 1 października 2018r. dla osób ubiegających się o żywność dochód nie może przekroczyć :

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł na osobę w rodzinie

Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów>
Dodano: 2020-03-25 10:32:35Procedury Obsługi Zgłoszeń

1. Osoba ubiegająca się o pomoc ma możliwość składania wniosku o pomoc drogą telefoniczną - 552471561, na adres e-mail gops-ostaszewo@gops-ostaszewo.pl lub do skrzynki podawczej, która dostępna jest w ośrodku pomocy społecznej w godzinach pracy ośrodka.

2. Ze względu na okres kwarantanny skrzynka opróżniana jest co 48 godzin.

3. W związku z wprowadzonym stanem epidemii, wywiady środowiskowego przeprowadzane są przez telefon.

4. Klient zobowiązany jest do przekazania niezbędnych danych do przyznania pomocy z tut. Ośrodka podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.

5. Pracownik socjalny informuje klienta o zasadach przyznawania pomocy z tut. Ośrodka oraz odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Po przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego, pracownik socjalny odczytuje wywiad klientowi. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc dotychczas nie korzystała z pomocy tut. Ośrodka zobowiązana jest w terminie ustalonym przez pracownika socjalnego do złożenia podpisu w wywiadzie środowiskowym.

7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia oświadczenia na maila GOPS w Ostaszewie lub w skrzynce pocztowej tut. Ośrodka o treści „ Zgadzam się z treścią wywiadu odczytanego w dniu ….. przez pracownika socjalnego (imię i nazwisko)

8. W miejscu podpisu klienta, pracownik socjalny zapisuje „ W dniu … odczytano wywiad imię i nazwisko klienta, klient nie wniósł zastrzeżeń do odczytanej treści.

Dodano: 2020-03-25 10:27:27Dyżur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie w związku z koronawirusem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że w związku z koronawirusem, do odwołania, pełni dyżur w godzinach 7.30-19.00 pod numerem telefonu 552471561 oraz 792945229.

Dodano: 2020-03-20 11:51:02


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko