STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Kontakt do Ośrodka
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie KartyWITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 01.11.2016r. MOŻNA SKŁADAĆ OD 01.09.2016r.

PONADTO:

• OSOBY, KTÓRE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z DOKUMENTAMI ZŁOŻĄ DO 30.09.2016r. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA M-C LISTOPAD 2016 NASTĄPI DO KOŃCA LISTOPADA 2016

• OSOBY, KTÓRE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z DOKUMENTAMI ZŁOŻĄ W TERMINIE OD 01.10.2016r. DO 30.11.2016r. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA M-C LISTOPAD 2016 NASTĄPI DO KOŃCA GRUDNIA 2016

DRUKI WNIOSKÓW SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA W URZĘDZIE
Dodano: 2016-08-22 11:48:03


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIAD. Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 01.10.2016r. MOŻNA SKŁADAĆ OD 01.08.2016r.

PONADTO:

• OSOBY, KTÓRE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA WRAZ Z DOKUMENTAMI ZŁOŻĄ DO 31.08.2016r. - PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA M-C PAŹDZIERNIK 2016 NASTĄPI DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2016

• OSOBY, KTÓRE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA WRAZ Z DOKUMENTAMI ZŁOŻĄ W TERMINIE OD 01.09.2016r. DO 31.10.2016r. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA M-C PAŹDZIERNIK 2016 NASTĄPI DO KOŃCA LISTOPADA 2016

DRUKI WNIOSKÓW SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA W URZĘDZIE.
Dodano: 2016-08-22 11:45:34Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA LUDNOŚCI UNII
EUROPEJSKIEJ (PROGRAM PEAD)
z Banku Żywności w Tczewie dla Gminy OstaszewoW dniu 24.05.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zorganizował trzecią w tym roku dystrybucję jabłek z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD otrzymanych przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie.
Tego dnia zostało rozdzielonych ok 20 ton jabłek na 7 sołectw względem liczby mieszkańców w każdym sołectwie.
Sołtysi poszczególnych sołectw zajmowali się odbiorem przydzielonych jabłek oraz dystrybucją owoców dla mieszkańców poszczególnych sołectw.
Chcieliśmy podziękować wszystkim osobom które przyczyniły się do sprawnej organizacji przy odbiorze i dystrybucji jabłek, szczególnie sołtysom jak i firmie „RURSYSTEM” z Ostaszewa za udostępnienie wózka widłowego oraz obsługę go przez pracownika tej firmy.


Dodano: 2016-05-30 10:48:02INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DS ŚWIADCZEŃ
WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Magdalena Wenta, zam. Kącik 2, 82-230 Nowy Staw.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Komisja ds. Naboru na przedmiotowe stanowisko podjęła decyzję o zatrudnieniu w.w kandydata biorąc pod uwagę spełnienie kryterium wymagań niezbędnych i wymagań dodatkowych. Pani Magdalena Wenta udokumentowała preferowany kierunek wykształcenia, studia wyższe o kierunku : praca socjalna, oraz wymagany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej oraz pozostałe dodatkowe wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie

Elżbieta Kloska

Ostaszewo 23.03.2016r.

Dodano: 2016-03-23 11:08:03


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko